Занималня „Фантазия“ е успешно одобрена да бъде част от „Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност“

Искаме да съобщим на нашите клиенти и посетители на сайта на занималня Фантазия, че проектът за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, BG16RFOP002-2.073 завърши на 01.12.2020 г.

Главната цел на проекта беше преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

С финансовата помощ, която получихме, успяхме да покрием направените разходи за наем, осигуровки и заплати на персонала, за периода, в който дейността ни беше спряна –  от 13.03 до 1.06.2020 г. Това изключително много ни помогна, за да можем да преминем успешно през периода на липса на всякакви приходи и да можем да запазим бизнеса и клиентите си. Благодарение на тази помощ, успяхме да се справим и от 1.06.2020 г.  продължихме работата си.

Реклама