ЗА НАС

Фантазия е частна занималня, предназначена за най-малките ученици, споделящи естествената си любов към знанието.

Занималня, чиято цел е да развива полезни умения и таланти и да подкрепи родителите в етапите на ранното детско развитие.

Място, в което именно ФАНТАЗИЯта е ключът, с който детето отключва нови светове, изпълнени със срещи, приятели, мечти, събития, преживявания и опит.

Ние вярваме, че чрез всеотдайната ни работа днес, с децата случваме позитивна промяна, която е гарант за по-доброто утре на обществото ни.

ЗАЩО ФАНТАЗИЯ?

Занималня „Фантазия“ е организация с успешен многогодишен опит. Екипът ни, обединен от опитни и отдадени педагози, работи повече от 11 години за постигането на качествени и дългосрочни резултати в цялостното развитие на децата. Подготовката на учениците от първи до четвърти клас по всички учебни предмети в малки групи и с индивидуална грижа и внимание, е само част от основната ни работа. Обогатената ни програма включва  много извънкласни дейности и допълнителни развиващи занимания, чрез които децата опознават себе си и света.

ЦЕЛИ на ФАНТАЗИЯ

Опознаваме детето чрез наблюдение и работим с личния му ресурс, спрямо индивидуалните му възможности, интереси и познавайки вътрешния му свят.

Държим на ограмотяването като значим процес във възрастовото развитие.

Развиваме когнитивните и социалните умения на детето.

Насърчаваме, подкрепяме и стимулираме детето да търси силните си страни и да развива своите дадености.

Наблюдаваме в работата си изявените интелигентности, чрез които учи детето (лингвистична, логико-математическа, пространствено-визуална, телесно-кинестетична, музикална, натуралистична, междуличностна, вътреличностна) и осигуряваме среда и условия за развитието им.

Развиваме способността му за приспособяване към динамичните процеси на съвременния свят.

Работим в сътрудничество за постигане на по-висока Аз-ефективност и вяра в собствените му способности.

Стремим се да запазим естествения детски стремеж за учене и любопитство към придобиване на нови познания, умения и интереси.