ЗА НАС

Фантазия е частна занималня, предназначена за най-малките ученици, споделящи естествената си любов към знанието. Занималня, чиято цел е да развива полезни умения и таланти и да подкрепи родителите в етапите на ранното детско развитие. Място, в което именно ФАНТАЗИЯта е ключът, с който детето отключва нови светове, изпълнени със срещи, приятели, мечти, събития, преживявания и опит. Ние вярваме, че чрез всеотдайната ни работа днес, с децата случваме позитивна промяна, която е гарант за по-доброто утре на обществото ни.

Защо ФАНТАЗИЯ?

Занималня „Фантазия“ е организация с успешен многогодишен опит. Екипът ни, обединен от опитни и отдадени педагози, работи повече от 11 години за постигането на качествени и дългосрочни резултати в цялостното развитие на децата. Подготовката на учениците от първи до четвърти клас по всички учебни предмети в малки групи и с индивидуална грижа и внимание, е само част от основната ни работа. Обогатената ни програма включва  много извънкласни дейности и допълнителни развиващи занимания, чрез които децата опознават себе си и света.

Цели на ФАНТАЗИЯ

Опознаваме детето чрез наблюдение и работим с личния му ресурс, спрямо индивидуалните му възможности, интереси и познавайки вътрешния му свят.

Държим на ограмотяването като значим процес във възрастовото развитие.

Развиваме когнитивните и социалните умения на детето.

Насърчаваме, подкрепяме и стимулираме детето да търси силните си страни и да развива своите дадености.

Наблюдаваме в работата си изявените интелигентности, чрез които учи детето (лингвистична, логико-математическа, пространствено-визуална, телесно-кинестетична, музикална, натуралистична, междуличностна, вътреличностна) и осигуряваме среда и условия за развитието им.

Развиваме способността му за приспособяване към динамичните процеси на съвременния свят.

Работим в сътрудничество за постигане на по-висока Аз-ефективност и вяра в собствените му способности.

Стремим се да запазим естествения детски стремеж за учене и любопитство към придобиване на нови познания, умения и интереси.

Учителите

Нашите учители са не само квалифицирани и опитни, но и отдадени на работата си. Те са доказали своите професионални умения и способности за обучение на деца, като разбират, че всеки ученик е индивидуален и има свои уникални нужди и интереси.

Учителите ни се стремят да създават най-добрата учебна среда за вашето дете, като насърчават сътрудничеството и комуникацията между децата и така постигат оптимално обучение и развитие на социалните умения.

Учителите в занималня “Фантазия” имат изключителна способност да мотивират децата, за да постигнат най-добрите резултати в учебната си работа. Те са ангажирани с целта да подготвят децата за успешното им бъдеще, като ги насърчават да бъдат уверени в себе си и да участват активно в процеса на обучение.

Безопасност и сигурност

В занималнята ние придаваме много голямо значение на безопасността и сигурността на децата. За да гарантираме тяхното благополучие, прилагаме стриктни процедури за взимане/водене от и в училище. Предаването на детето се извършва единствено на родителя. Свободното придвижване извън  занималнята се извършва при строги правила.

При спешни случаи има разработена превантивна система, с която всички учители са запознати. Тя осигурява предотвратяване на непредвидими ситуации и своевременно реагиране в случай на нужда. За допълнителна защита, всички деца са под наблюдение от нашите квалифицирани учители по време на заниманията и в интеракцията с други деца. Всички наши учители са внимателно подбрани и обучени за да осигурят безопасна и подкрепяща среда за учене и игра на децата.

Обратна връзка

Обратната връзка с родителите е от решаващо значение за нас, защото ни помага да оценим ефективността на нашата работа и да подобрим услугите си. Периодично предаваме на родителите материали с допълнителната работа на детето им. Постоянно наблюдаваме развитието и напредъка на всяко дете, което посещава нашата занималня, и сме готови да споделим нашите наблюдения и мнения с вас. Стремим се да поддържаме открита, прозрачна и конструктивна комуникация с родителите, която да ви помогне да разберете как детето ви се справя, какво учи и как можем да му помогнем да постигне по-добри резултати.

Средата

Занималнята разполага с разнообразна среда, която е специално проектирана да отговаря на нуждите на децата във възрастовата група от 1 до 4 клас. Всяко помещение е създадено да бъде светло и уютно, като има достатъчно място децата да се обучават и да се движат свободно. В занималнята има специално оборудвани пространства за учебни дейности както и изкуство и рисуване, за музика и танци, за наука и експерименти. Децата могат да се забавляват в игралната зона, където има забавни игри и играчки.В стаите има меки дивани, цветни килими и кресла, които са специално направени за удобството на децата. Условията, в които се намират децата, са съобразени с безопасността и здравето им.

В занималнята има и богат избор от учебни материали и ресурси за учене, които са на разположение на децата  – помагала, сборници, речници и други пособия. В помещенията на занималнята се ползва интернет. Той е незаменим помощник за събиране на информация при подготовка на проекти, също така се използват програми за усвояване на материала. В подходящо време може да бъде използван с развлекателна цел –  игри, филм и др.